Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

Chiến, Quốc, Công, Trung thăm Sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh - nơi Cha làm việc cách đây 40 năm (TTC)

Tháng 12 năm 2007 , trong một chuyến đi thăm Trung quốc, bốn anh em Chiến, Quốc, Công, Trung đã tranh thủ ghé thăm nơi Cha Bình đã ở và làm việc - Đại sứ quán Vietnam tại Bắc kinh - cách đây trên 40 năm.
Sứ quán đã thay đổi nhiều: vườn cây ăn quả (táo , đào) bị thu hẹp nhiều, nhường chỗ là sân, bãi xe ôtô, garage... Duy chỉ có các phòng tiếp khách, phòng làm việc của Cha thì không  thay đổi nhiều, trừ mầu vôi tường .
Bốn anh em thấy mãn nguyện sau khi ngắm nghía các kỷ niệm cũ thời Cha làm Đại sứ .

Việc nhà (Việt Trung)


1)_XAY MO CUA ONG BA O HUNG YEN: 
Mo hom nay da xay xong , da gan bia vao. Chu Ba goi dien len thong bao vi xay mo to va phai lam chac chan nen chi phi tang hon truoc. Dieu nay cung hop ly vi em va anh Nghi hom ve boc mo chu Truyen co Lanh da biet. Em noi Ba tong hop lai toan bo chi phi de hom toi ve DUYET se chuyen luon.
Nhan xet : mo khang trang, to, hop voi quan niem cua dia phuong, khong khoe khoang nhung la mo cua ong ba sinh ra mot trong nhung vi tuong dau tien cua che do nay.

2) DUONG THANH TUONG O TIEU THUONG HA NAM: 
Ngay 23/12/2012, em ve Tieu Thuong, giuc ho lam som, co ke hoach va lap ra to chuc thuc hien. Can cu vao kinh nghiem va thuc te, thon da lap lai du toan, tri gia thap hon truoc. Cu the:
- Tong kinh phi: 171.443.000 d
- Ngan sach tinh, huyen: 70.730.000 d (ho tro toan bo xi mang cho con duong dai 375m x rong 3m).
- Van dong dong gop: 100.713.000 d.
Trong so tien dong gop: dan o 2 ben duong se phai dong 27.000.000d ,anh em dong huong o mien Nam da dong 25.000.000d = 52.000.000d.
So tien con lai: gan 49.000.000 d, theo em, gia dinh minh tham gia 1 phan, ban cac anh nha bac Bai tham gia 1 phan. Anh Chien, anh Quoc van dong tiep ba con dong huong Tieu Thuong trong Nam dong gop. Duoc bao nhieu cac anh thong bao som, de phoi hop voi can bo thon o Tieu Thuong.