Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Một bộ sưu tập ảnh về tình bạn VN, TQ

Cao Cẩm Quỳ (SN: 1949, còn có tên do bạn Trỗi đặt: Cao Tư lệnh) chơi thân với Kiến Quốc rồi Kháng Chiến. Anh là dân Quảng Đông, theo cha mẹ từ Thượng Hải về Quế Lâm đầu những năm 1960. Là cựu học sinh Trường Trung học số 1 Quế Lâm ngày Trường Trỗi mới sang Quế Lâm đầu 1967.
Anh có bộ sưu tập ảnh quý!

Đón năm mới ở Mat (HP)


Phúc và Minh đón năm mới ở datra của chú Lộc, cô Hương. Còn Đức đến nhà bạn nên không đi cùng mẹ và Minh.