Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

Gặp mặt cựu học sinh cấp 3 Bình Lục

Tuy không phải học sinh Bình Lục nhưng thứ bảy rồi, 2 anh em Chiến, Quốc được mời tới dự họp mặt chuẩn bị kỉ niệm 50 năm thành lập Trường Cấp 3 Bình Lục (23/12/1962 - 23/12/2012), tổ chức tại Công viên du lịch Văn Thánh.
Cùng anh Vương (giữa) và Cẩn, Khương.

Thêm Thắng Chủ tịch Hội đồng hương Hà Nam.

Ca nhạc mở màn: Du kích sông Lô.

Gặp nhau.

Anh Chiến nói chuyện cùng Thắng.Với Toản Bí thư.

Chủ tịch Sơn hát "huyện ca".