Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Cô Phúc thăm nhà bác Chiến

Sáng qua mẹ Vân Anh đã đưa cô Phúc tới nhà bác Chiến. Qua cầu Phú Mỹ vì không quen đường nên bị "đậu phộng" tới tận Q9, phải vòng lại. Tại đây bà Phúc đã gặp anh em Bim và Rio.
Bà Phúc cùng Rio.

Anh Bim bón cơm cho Rio.

Rio 15 tháng tuổi, đi vững và bi bô suốt ngày.