Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2012

Chuyện bà Nguyễn Thị Phúc Hằng

Chú Độ, cô Hằng là hàng xóm nhà ta, nhưng có nhiều chuyện chưa biết. Cô từng làm liên lại giữa cha và ông Hoàng Văn Thụ, từng là bạn tù Hỏa Lò của cha và từng cho anh Chiến bú nhờ khi mẹ bị viêm màng não ở Việt Bắc...
Mời đọc!