Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

Về chú Văn Trang (KC)

 Mao Chủ tịch, Hồ Chủ tịch gặp nhau tại Hàng Châu 1966.
Đồng chí Văn Trang  sinh 1922 tại Vân Nam, đảng viên Đảng công sản Trung Quốc, là một chiến sỹ quốc tế người Trung Quốc tham gia  cuộc kháng chiến chông Thực dân Pháp của nhân dân Việt nam từ 1946,  được kết nạp vào Đảng cộng sản Đông Dương 1947.
Trong sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình đồng chí được nhiều lần giao nhiệm vụ phiên dịch cho Bác Hồ trong các buổi làm việc với Chủ tịch Mao Trạch Đông và các vị lãnh đạo cao cấp của cách mạng Trung Quốc. Đồng chí phục vụ Bác trong các chuyến Người sang Trung
Quốc nghỉ, công tác.
Xin giới thiệu 3 bức ảnh ghi lại các chuyến phục vụ Bác của đồng chí Văn Trang.

Lật trang mới của Mèo Rio (KC)

Ngày 12/6 Mèo -Rio tròn 12 tháng  tuổi.
Tối 16/6, ba Dũng, mẹ Dung mời khách bữa cơm, đánh dấu Rio sự kiện này. Các ông Quốc, Nghị, Công, bà Vân Anh, cô Mý, bà Hòa đến dự, mừng cho cháu.
Trước đó Rio chỉ đứng vịn, chủ yếu là bò. Chiều hôm nay 18/6, lúc 4giờ, dì Tư của Rio thông báo sau giấc ngủ trưa, Rio đã chạy vài bước (một sự kiện quan trọng trong đời của cháu). Gửi vào blog của nhà 99 đoạn video Mèo-Rio bước những bước đấu tiên trong đời.


Hai bà, cháu trước giờ vào tiệc.

Bên 3 ông.
Anh Bim cũng 12 tháng biết đi. Cả hai  anh em  đều là lứa trẻ của thời không nuôi bằng sữa mẹ, được như vậy có lẽ cũng được coi là cứng cáp.