Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Bài viết về chú Văn Trang

Mời đọc!

Sưu tập mới: Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Cán bộ đầu tiên

Nhà báo trẻ Kiều Mai Sơn, người thường cộng tác với chú Kiến Quốc sưu tầm các tư liệu lịch sử, vừa  sưu tập được quyết định này và gửi về tối qua.
Xin cảm ơn Mai Sơn!