Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

Đến thăm chú Tô Hải

Sáng nay 6/6/2012, anh anh em Chiến-Quốc đã đến thăm chú Tô Hải, lính Lục quân k5 của cha.
Mời vào đây!