Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

NXB Kim Đồng chuẩn bị làm sách về 11 vị tướng đầu tiên

Chiêm, biên tập viên của Kim Đồng vừa thông báo sẽ xuất bản một cuốn sách về 11 vị tướng được Bác Hồ phong năm 1948. Mỗi vị sẽ có tiểu sử cá nhân, bài viết về các cụ (sưu tập các bài viết về cuộc đời hoạt động của các cụ cùng tình cảm của con cháu trong nhà). NXB có ý định chọn bài viết của Trần Kiến Quốc trên Bee.net.vn năm 2009 làm xương sống.
Chiêm cũng nhờ ta liên lạc với gia đình các cụ.
Xin cảm ơn các bạn trẻ và sẵn sàng gíup đỡ!