Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

Zính con 20 ngày tuổi (Zính bố)

Phóng sự ảnh nhận ngày 11/5/2012. Hồ Nghĩa Dũng quá yêu!
Nhìn bố?

Có giống Z bố ngày bé?

Dậy rồi!

Ngáp phát đã.

Ngủ thôi.

Say....

... và sưa!

Bút tích cha gửi anh Chiến

Cha viết:
Kháng Chiến con của Cha,
Cha suốt đời hy sinh và kiên quyết cách mạng. Vào tù ba lần, hai lần vượt ngục, hai bàn taytra81ng dực vào nhân d6an, cưới sự lãnh đạo của Đảng của giai cấp vô sản; đã góp phần vào Cách mạng tháng 8-1945 và kháng chiến chống Pháp.
11/7/65 - Trần Tử Bình