Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

"Phú Riềng đỏ" - Hạt giống của phong trào cộng sản miền Đông Nam bộ


“PHÚ RIỀNG ĐỎ” - HẠT GIỐNG ĐỎ CỦA

PHONG TRÀO CỘNG SẢN MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Phước            Tổ chức Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội do Nguyễn Ai Quốc sáng lập ở Quảng Châu (Trung Quốc) vào tháng 6 năm 1925 là một đoàn thể cách mạng có xu hướng Mac-xít, làm nhiệm vụ tuyên truyền tư tưởng cách mạng vô sản vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước, chuẩn bị những tiền đề chính trị - tư tưởng - tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam. Cũng từ đây, Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội thực hiện một cuộc vận động lớn - cuộc vận động “vô sản hóa”. Tất cả các đảng viên thanh niên đi về nông thôn, nhà máy, hầm mỏ, đồn điền… lao động, thâm nhập vào quần chúng để tuyên truyền giác ngộ cho họ về còn đường giải phóng, con đường cách mạng. Từ môi trường của người lao động mà các đảng viên thanh niên được “vô sản hóa” về lập trường tư tưởng của chính mình. Các đồn điền cao su miền Đông Nam Bộ được Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội chọn làm địa bàn chủ yếu để thực hiện “vô sản hóa”.